Auliikmed

    Tartu Üliõpilassegakoori auliikmeteks on isikud, kellel on koori suhtes erilisi teeneid.

Juhan Aavik
Leenart Neumann
Aleksander Läte
Heikki Klemetti (Soome)
Alfred Abele
August Grünberg
Valdar Viires
Pauls Kvelde (Läti)
Roland Laasmäe
Richard Ritsing
Arnold Rüütel
Linda Laasmäe
Anu Köbas
Enn Altosaar
Enno Tubli
Vilma Raudsepp
Enn Martma
Risto Immonen (Soome)
Rein Liblik
Olev Saveli
Ants Üleoja
Mait Klaassen
Alo Ritsing
Valter Haamer
Maie Vassiljeva
Nikolai Koslov
Tarmo Õunapuu
Valli Ilvik (audirigent)